ประกาศนักศึกษาที่ยังส่งงานไม่ครบในรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยส่งงานให้ครบถ้วน
เทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนสูงๆ
ขอให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปลายภาคที่ อ.นิธินาถ อุดมสันต์
 
สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย ( 5 – 6 ปี )
เด็กไทยยุคใหม่เก่งได้ต้องช่วยเหลือตนเอง
ความสำคัญของกิจกรรมวิทยาศาสตร์.
มาช่วยกันเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กไทยกันดีกว่า
สายตาของหนู
4 ข้อ...หยุดพฤติกรรม
"การแข่งขัน" สนุกและท้าทาย หรือเครียดและกดดัน
โรคอ้วนในเด็กอนุบาล
การสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจให้ลูก
ของเล่น...ที่มากกว่า ..ของเล่นเพื่อเล่นสนุก
ปรับตัวปรับใจให้สุขได้กับการประเมิน
 
 
   
   
กิจกรรมโยคะและเบรนยิม สำหรับเด็กปฐมวัย
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
ตัวอย่างเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย
ตัวอย่างเพลงสำหรับส่งเสริมพัฒนาการ โดยเน้น (กิจกรรม BBL)
   

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.ปช)
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
และโรงเรียนเทศบาล 2 จ.บุรีรัมย์
วันที่ 9 มีนาคม 2554
   
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ร่วมแสดงความยินดี กับ นักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 6 มีนาคม 2554
   
ชมรมสื่อสานรัก
ร่วมกับ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ในโครงการสื่อสานรัก ณ โรงเรียนบ่อบึงโพนจาน
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร วันที่ 4 มีนาคม 2554
   
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปี 1/53
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด และโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554
   
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี 2/53
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
และโรงเรียนเทศบาล 2 จ.บุรีรัมย์
วันที่ 31 มกราคม 2554
   
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ
“สร้างอัจฉริยะตัวน้อย ด้วยเบรนยิม”

จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี 5/53
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554
   
มหกรรมนิทาน
จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
และ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554
   
 
     
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
 
113 หมู 12 ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120