งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ “สร้างอัจฉริยะตัวน้อย ด้วยเบรนยิม”
วันพุธที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 08.30 - 15.30น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี 5/53

IMG_3098 IMG_3099 IMG_3100 IMG_3101
IMG_3102 IMG_3105 IMG_3106 IMG_3107
IMG_3110 IMG_3111 IMG_3112 IMG_3113
IMG_3114 IMG_3115 IMG_3116 IMG_3117
IMG_3122 IMG_3123 IMG_3124 IMG_3125
IMG_3130 IMG_3131 IMG_3132 IMG_3133
IMG_3134 IMG_3135 IMG_3136 IMG_3138
IMG_3139 IMG_3141 IMG_3142 IMG_3143
IMG_3146 IMG_3147 IMG_3149 IMG_3151
IMG_3152 IMG_3157 IMG_3158 IMG_3160
IMG_3162 IMG_3163 IMG_3165 IMG_3166
IMG_3169 IMG_3170 IMG_3177  

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
 
113 หมู 12 ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120