นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาค กศ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์)
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาและโรงเรียนเทศบาล 2 จ.บุรีรัมย์
วันที่ 9 มีนาคม 2554

IMG_4235 IMG_4242 IMG_4244 IMG_4246
IMG_4247 IMG_4248 IMG_4249 IMG_4250
IMG_4256 IMG_4258 IMG_4259 IMG_4261
IMG_4263 IMG_4267 IMG_4270 IMG_4273
IMG_4283 IMG_4286 IMG_4297 IMG_4299
IMG_4319 IMG_4320 IMG_4321 IMG_4322
IMG_4323 IMG_4324 IMG_4325 IMG_4326
IMG_4327 IMG_4347 IMG_4373 IMG_4374
IMG_4375 IMG_4382 IMG_4384 IMG_4385
IMG_4390 IMG_4401 IMG_4418 IMG_4423
IMG_4424 IMG_4425 IMG_4427 IMG_4429
IMG_4431 IMG_4433 IMG_4436 IMG_4437
IMG_4438 IMG_4440 IMG_4450 IMG_4453
IMG_4455 IMG_4456 IMG_4457 IMG_4458
IMG_4460 IMG_4463 IMG_4464 IMG_4465
IMG_4466 IMG_4467 IMG_4468 IMG_4469
IMG_4473 IMG_4474    

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
 
113 หมู 12 ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120