นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปี 1
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554

IMG_3422 IMG_3421 DSC00087 DSC00090
DSC00095 DSC00096 DSC00107 DSC00109
DSC00101 DSC00142 DSC00155 DSC00110
DSC00113 DSC00114 DSC00118 DSC00120
DSC00123 DSC00126 DSC00127 DSC00128
DSC00131 DSC00134 DSC00135 DSC00136
DSC00138 DSC00139    
       
IMG_3481 IMG_3426 IMG_3446 IMG_3449
IMG_3450 IMG_3457 IMG_3473 IMG_3499
IMG_3487 IMG_3488 IMG_3498 IMG_3501
IMG_3505 DSC00159 DSC00167  

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
 
113 หมู 12 ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120