สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมแสดงความยินดี
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2553

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 6 มีนาคม 2554
P1060169 P1060170 P1060174 P1060177
P1060179 P1060181 P1060187 P1060191
P1060192 P1060193 P1060194 P1060197
P1060201 P1060204 P1060205 P1060209
P1060213 P1060220 P1060222 P1060224
P1060230 P1060231 P1060232 P1060233
P1060236 P1060239 P1060247 P1060251
P1060252 P1060254 P1060256 P1060257
P1060258 P1060259 P1060260 P1060261
IMG_3925 IMG_3929 IMG_3931 IMG_3933
IMG_3934 IMG_3936 IMG_3939 IMG_3940
IMG_3941 IMG_3946 IMG_3947 IMG_3948
IMG_3952 IMG_3956 IMG_3958 IMG_3962
IMG_3963 IMG_3965 IMG_3967 IMG_3969
IMG_3976 IMG_3978 IMG_3979 IMG_3984
IMG_3986 IMG_3987 IMG_3990 IMG_4001
IMG_4007 IMG_4010 IMG_4012 IMG_4023
IMG_4033 IMG_4037 IMG_4041 IMG_4047
IMG_4043 IMG_4045 IMG_4046 IMG_4042
IMG_4049 IMG_4051 IMG_4055 IMG_4057
IMG_4071 IMG_4076 IMG_4078 IMG_4098
IMG_4115 IMG_4106 IMG_4112 IMG_4114
IMG_4101 IMG_4142 IMG_4143 IMG_4150
IMG_4152 IMG_4157 IMG_4158 IMG_4159
IMG_4160 IMG_4161 IMG_4162 IMG_4188
IMG_4189 IMG_4191 IMG_4192 IMG_4198
IMG_4199 IMG_4200 IMG_4203 IMG_4204
IMG_4205 IMG_4206 IMG_4207 IMG_4211
IMG_4213 IMG_4215 IMG_4216 IMG_4217
IMG_4218 IMG_4220 IMG_4224  

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
 
113 หมู 12 ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120