ชมรมสื่อสานรัก ร่วมกับ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ทำกิจกรรมใน โครงการสื่อสานรัก ณ โรงเรียนบ่อบึงโพนจาน อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
วันที่ 4 มีนาคม 2554

IMG_3827 IMG_3828 IMG_3838 IMG_3843
IMG_3847 IMG_3849 IMG_3854 IMG_3856
IMG_3858 IMG_3859 IMG_3866 IMG_3876
IMG_3877 IMG_3882 IMG_3884 IMG_3888
IMG_3889 IMG_3890 IMG_3896 IMG_3897
IMG_3906 IMG_3910 IMG_3911 IMG_3912
IMG_3913 IMG_3920 IMG_3921 P040311_15.50
P040311_15.50_[01] P040311_15.50_[02] P040311_15.50_[03] P040311_15.51
P040311_15.51_[01] P040311_15.51_[02] P040311_15.52 P040311_15.52_[01]
P040311_15.52_[02] P040311_15.52_[03] P040311_15.52_[04] P040311_15.53
P040311_15.53_[01] P040311_15.53_[02] P040311_15.53_[03]  

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
 
113 หมู 12 ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120