การศึกษาปฐมวัยวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
 
113 หมู่ 12 ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120