“มหกรรมนิทาน”
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
DSC_0153 DSC_0155 DSC_0156 DSC_0157
DSC_0159 DSC_0160 DSC_0163 DSC_0166
DSC_0176 DSC_0178 DSC_0181 DSC_0184
DSC_0185 DSC_0189 DSC_0191 DSC_0193
DSC_0195 DSC_0196 DSC_0198 DSC_0203
DSC_0206 DSC_0211 DSC_0235 DSC_0246
DSC_0247 DSC_0266 DSC_0267 DSC_0271
DSC_0273 DSC_0276 DSC_0277 DSC_0281
DSC_0282 DSC_0286 DSC_0287 DSC_0289
DSC_0291 DSC_0302 DSC_0303 DSC_0305
DSC_0309 DSC_0312 DSC_0330 DSC_0332
DSC_0336 DSC_0338 DSC_0342 DSC_0344
DSC_0347 DSC_0349 DSC_0392 DSC_0393
DSC_0394 DSC_0396 DSC_0398 DSC_0400
DSC_0416 DSC_0417 DSC_0419 DSC_0420
DSC_0421 DSC_0423 DSC_0424 DSC_0426
DSC_0429 DSC_0430 DSC_0431 DSC_0432
DSC_0433 DSC_0436 DSC_0443 DSC_0446

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
 
113 หมู 12 ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120