นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาและโรงเรียนเทศบาล 2 จ.บุรีรัมย์
วันที่ 31 มกราคม 2554

IMG_3223 IMG_3224 IMG_3227 IMG_3229
IMG_3235 IMG_3236 IMG_3243 IMG_3248
IMG_3250 IMG_3254 IMG_3267 IMG_3271
IMG_3273 IMG_3284 IMG_3287 IMG_3292
IMG_3323 IMG_3333 IMG_3339  

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
 
113 หมู 12 ถนนร้อยเอ็ด - โพนทอง ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120